Tytuł artykułu: Zastosowanie metod przepływu optycznego i krytycznego indeksu sukcesu do weryfikacji opadu w symulacjach klimatycznych dla Polski

Autorzy: KONCA-KĘDZIERSKA, K., LISZEWSKA, M.

Słowa kluczowe: weryfikacja symulacji opadu, wskaźniki klimatyczne, porównywanie pól

Streszczenie: Znajomość przyszłych charakterystyk klimatu jest nieodzowna do stworzenia planów adaptacyjnych. Modele numeryczne dostarczają takiej informacji, ale ważną kwestią jest prawidłowa ocena wiarygodności pozyskanej informacji. Ten ważny problem rozwiązuje się poprzez ocenę zdolności odtworzenia przez modele klimatu przeszłego, zakładając, że rodzaj i wielkość błędu dla okresu referencyjnego są przenoszone przez modele na okres scenariuszowy. W pracy przedstawiona została analiza odtworzenia opadu w okresie 1971– 1990 przez wybrane modele stosowane w projekcie EU ENSEMBLES. Analizie zostały poddane warunki opadowe opisane za pomocą wskaźników klimatycznych opartych na dobowej sumie opadu. Mapy wskaźników klimatycznych porównywane są dwiema metodami. Pierwsza z metod, nazywana metodą przepływu optycznego, polega na ocenie wielkości określających przekształcenie lokalnie przeprowadzające jedno pole w drugie. Druga z metod polega na zastosowaniu techniki analizy skupień do połączonych pól porównywanego i referencyjnego. Za pomocą tych metod można w sposób zobiektywizowany przeprowadzać ewaluację symulacji klimatycznych.

Cytowanie w stylu APA: Konca-Kędzierska, K. & Liszewska, M. (2015). Zastosowanie metod przepływu optycznego i krytycznego indeksu sukcesu do weryfikacji opadu w symulacjach klimatycznych dla Polski. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (3), 257-272.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Konca-Kędzierska & Liszewska, 2015), następne powołania: (Konca-Kędzierska & Liszewska, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Konca-Kędzierska, Krystyna, Małgorzata Liszewska. "Zastosowanie metod przepływu optycznego i krytycznego indeksu sukcesu do weryfikacji opadu w symulacjach klimatycznych dla Polski." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 69 ser., vol. 24, nr 3, (2015): 257-272.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Konca-Kędzierska, & Liszewska 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Konca-Kędzierska_Liszewska_2015_PNIKS, author={Konca-Kędzierska, Krystyna and Liszewska, Małgorzata}, title={Zastosowanie metod przepływu optycznego i krytycznego indeksu sukcesu do weryfikacji opadu w symulacjach klimatycznych dla Polski.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN69/A5/art5.pdf}, year={2015}, volume={24 (3)}, number={69}, pages={257-272}}

Pełny tekst PDF


Go Back